Recuperarea creanțelor poate fi realizată și pe cale amiabilă, cu scopul de a scurta procedura și de a obține rezultate concrete fără a afecta negativ relațiile dintre părțile implicate.

În absența unui titlu executoriu, pentru a evita durata acțiunilor judiciare sau pentru a nu deteriora relațiile comerciale cu clienții dumneavoastră aflați în dificultate de plată, puteți opta pentru recuperarea creanțelor pe cale amiabilă. 
Procedura se realizează în câteva etape:

• investigarea solvabilității debitorului dumneavoastră, persoană fizică sau juridică;
• notificarea și contactarea debitorului;
• facilitarea întâlnirii părților la sediul biroului și negocierea modalităților de plată favorabile;
• deplasări la sediul/domiciliul debitorului.

Dacă demersurile amiabile nu vor da rezultate și veți opta pentru executarea silită, veți avea avantajul că executorul judecătoresc, singurul competent să deruleze ambele operațiuni, va cunoaște exact situația debitorului dumneavoastră și mijloacele pe care le are la îndemână pentru recuperarea creanței.

În absenţa unui titlu executoriu, pentru a evita durata acţiunilor judiciare, sau pentru a nu deteriora relaţiile comerciale cu clienţii dumneavoastră aflaţi în dificultate de plată puteţi opta pentru recuperarea creanţelor pe cale amiabilă.
Procedura se realizează în multe etape:

  • investigarea solvabilităţii debitorului dumneavoastră persoană fizică sau juridică;
  • notificarea şi contactarea debitorului;
  • facilitarea întâlnirii părţilor la sediul biroului şi negocierea modalităţilor de plată favorabile;
  • deplasări la sediul/domiciliul debitorului.

Dacă demersurile amiabile nu vor da rezultate şi veţi opta pentru executarea silită veţi avea avantajul că executorul judecătoresc, singurul competent să deruleze ambele operaţiuni, va cunoaşte exact situaţia debitorului dumneavoastră şi mijloacele pe care le are la îndemână pentru recuperarea creanţei.

Executare creanțe
Constatări
Recuperare amiabilă
Notificări acte
Executarea hotărârilor
Oferte de plată
Măsuri asiguratorii
Alte operațiuni