Oferta reală de plată este procedura pusă la dispoziția debitorului pentru a se libera de obligația sa față de creditor în situația în care din diverse motive creditorul refuză să accepte plata.

Oferta reală de plată este aplicabilă în cazul obligației de a achita o sumă de bani sau de a preda un bun. Procedura se inițiază la cererea debitorului, prin intermediul executorului judecătoresc și debutează prin somarea creditorului să primească plata. În somație se va menționa ziua, ora și locul unde i se va preda suma sau bunul oferit.

Primind somația creditorul poate adopta două atitudini:

Se va prezenta la locul și data indicate în somație și va primi plata. În această ipostază, debitorul va fi liberat de plată, executorul judecătoresc întocmind un proces verbal în acest sens.
Nu se va prezenta sau se va prezenta și va declara că refuză plata. Și în acest caz se va întocmi de către executorul judecătoresc un proces verbal de constatare a împrejurărilor arătate. Pentru a se libera de datorie debitorul va consemna suma, recipisa fiind depusă la executorul judecătoresc care a comunicat somația.

Consemnarea va fi precedată de o nouă somație în care se va preciza ziua, ora și locul unde suma sau bunul se vor depune. După consemnare, executorul judecătoresc va constata printr-o încheiere efectuarea plății și liberarea debitorului. Creditorul va putea ataca încheierea la judecătoria pe raza căreia s-a făcut consemnarea. Debitorul va putea fi considerat liberat de plată la data consemnării afară de cazul în care oferta a fost anulată de instanță.

Oferta reală de plată este procedura pusă la dispoziţia debitorului pentru a se libera de obligaţia sa faţă de creditor în situaţia în care din diverse motive creditorul refuză să accepte plata. Oferta reală de plată este aplicabilă în cazul obligaţiei de a achita o sumă de bani sau de a preda un bun.
Procedura se iniţiază la cererea debitorului, prin intermediul executorului judecătoresc şi debutează prin somarea creditorului să primească plata. În somaţie se va menţiona ziua, ora şi locul unde i se va preda suma sau bunul oferit.

Primind somaţia creditorul poate adopta două atitudini:

  • Se va prezanta la locul și data indicate în somație și va primi plata. În această ipostază debitorul va fi liberat de plată, executorul judecătoresc întocmind un proces-verbal în acest sens.
  • Nu se va prezenta sau se va prezenta și va declara că refuză plata. Și în acest caz se va întocmi de către executorul judecătoresc un proces verbal de constatare a împrejurărilor arătate. Pentru a se libera de datorie debitorul va consemna suma, recipisa fiind depusă la executorul judecătoresc care a comunicat somația.

Consemnarea va fi precedată de o nouă somație în care se va preciza ziua, ora și locul unde suma sau bunul se vor depune. După consemnare, executorul judecătoresc va constata printr-o încheiere efectuarea plății și liberarea debitorului. Creditorul va putea ataca încheierea la judecătoria pe raza căreia s-a făcut consemnarea. Debitorul va putea fi considerat liberat de plată la data consemnării afară de cazul în care oferta a fost anulată de instanță.

Executare creanțe
Constatări
Recuperare amiabilă
Notificări acte
Executarea hotărârilor
Oferte de plată
Măsuri asiguratorii
Alte operațiuni