Executare creanțe

Unul dintre cei mai importanți factori în recuperarea creanțelor prin executare silită este viteza de reacție. Eficiența acțiunilor ne-a fost testată de nenumăratele cazuri rezolvate, executarea creanțelor fiind una dintre principalele activități ale biroului nostru.
Alfă mai multe

Recuperare amiabilă

Recuperarea creanțelor poate fi realizată și pe cale amiabilă, cu scopul de a scurta procedura și de a obține rezultate concrete fără a afecta negativ relațiile dintre părțile implicate.
Alfă mai multe

Executarea hotărârilor

Biroul nostru vă poate ajuta să duceți la bun sfârșit o multitudine de obligații cuprinse în hotărâri judecătorești. Menționăm că executorul judecătoresc este singurul organ de executare competent pentru aducerea la îndeplinire a dispozițiilor prevăzute în hotărârile judecătorești.
Alfă mai multe

Măsuri asigurătorii

Măsurile asigurătorii sunt mijloace procesuale care au ca scop indisponibilizarea bunurilor urmăribile ale debitorului ori a bunurilor care formează obiectul procesului, pentru a asigura creditorului posibilitatea realizării efective a dreptului în eventualitatea obținerii unui titlu executoriu.
Alfă mai multe

Constatări

Pentru a se constata de urgență o stare de fapt care ar putea să înceteze sau să se schimbe până la administrarea probelor în cadrul unui viitor proces sau a unui proces în curs, la cererea părții interesate, executorul judecătoresc în circumscripția căruia urmează a se efectua constatarea va putea constata la fața locului acea stare de fapt.
Alfă mai multe

Notificări acte

Biroul nostru asigură cu rapiditate notificarea actelor judiciare și extrajudiciare prin agenți procedurali proprii sau prin intermediul oficiilor poștale, în funcție de opțiunea dumneavoastră.
Alfă mai multe

Oferte de plată

Oferta reală de plată este procedura pusă la dispoziția debitorului pentru a se libera de obligația sa față de creditor în situația în care din diverse motive creditorul refuză să accepte plata.
Alfă mai multe

Alte operațiuni

Legea dă în competență executorului judecătoresc și alte acte și operațiuni.
Alfă mai multe