Biroul nostru asigură cu rapiditate notificarea actelor judiciare și extrajudiciare prin agenți procedurali proprii sau prin intermediul oficiilor poștale, în funcție de opțiunea dumneavoastră.

Actele judiciare sunt cele care se emit pe parcursul soluționării unui proces (citații, cerere de chemare în judecată, hotărâre judecătorească, cereri privind exercitarea căilor de atac și alte acte procesuale).
Actele extrajudiciare sunt cele ce nu emană de la o instanță judecătorească însă pot fi folosite în cadrul unui eventual proces.

Notificarea actelor extrajudiciare este utilizată în mod frecvent, având rolul de a:

• soma o persoană să facă sau să nu facă ceva sub o sancțiune arătată expres;
• încunoștința cu privire la o anumită stare de fapt sau de drept;
• avertiza cu privire la un anumit demers etc.

Biroul nostru asigură notificarea actelor judiciare şi extrajudiciare prin agenţi procedurali proprii sau prin intermediul oficiilor poştale, în funcţie de opţiunea notificantului, cu maximă celeritate.

Actele judiciare sunt cele care se emit pe parcursul soluţionării unui proces (citaţii, cerere de chemare în judecată, hotărâre judecătorească, cereri privind exercitarea căilor de atac şi alte acte procesuale).

Actele extrajudiciare sunt cele ce nu emană de la o instanţă judecătorească însă pot fi folosite în cadrul unui eventual proces.
Notificarea actelor extrajudiciare este utilizată în mod frecvent, având rolul de a:

  • soma o persoană să facă sau să nu facă ceva sub o sancţiune arătată expres;
  • încunoştinţa cu privire la o anumită stare de fapt sau de drept;
  • avertiza cu privire la un anumit demers etc.
Executare creanțe
Constatări
Recuperare amiabilă
Notificări acte
Executarea hotărârilor
Oferte de plată
Măsuri asiguratorii
Alte operațiuni