Pentru plata debitului, vă punem la dispoziție următoarele modalități:

transfer în contul RO40 BREL 0002 0011 8144 0101 deschis la LIBRA INTERNET BANK — Sucursala Nerva Traian, având beneficiar B.E.J. OASA GEORGE, CIF 35855214;
plata la sediul B.E.J. OASA GEORGE din București, Dimitrie Cantemir 2, Bl. P2, Sc. 1, Ap. 13, Sector 4.