Pentru deschiderea unu nou dosar de executare, vă rugăm să depuneți sau să trimiteți la sediu următoarele acte:

cerere de executare care va conține obligatoriu numele, prenumele și domiciliul, reședința părților, sau după caz, denumirea și sediul, titlul executoriu, obligația care se cere a fi executată silit, valoarea pretențiilor și modalitatea de executare solicitată (a se vedea pagina);
copie act de identitate al părții ce solicită executarea silită în cazul persoanelor fizice sau certificat de înregistrare la Registrul Comerțului pentru persoane juridice;
dovada calității de reprezentant (împuternicire avocațială, contract de mandat, procură etc.) dacă este cazul;
titlul executoriu în original sau în copie legalizată, după caz, și dovada achitării taxelor de timbru (hotărâre judecătorească, hotărâre arbitrală, bilet la ordin, cambie, filă CEC, contract de împrumut, contract de credit, contract de fidejusiune, contract de leasing, contract de asistență juridică etc.);
dovezi privind cheltuielile făcute în scopul executării: dactilografiere, xerocopiere, deplasare, solicitare informații, consultare avocat, executor, etc. (în lipsa dovezilor, cheltuielile nu vor fi avute în vedere);
copii legalizate ale rapoartelor de expertiză (dacă există);
orice alte acte despre care se apreciază ca ar fi necesare soluționării dosarului;
contravaloarea cheltuielilor necesare executării și onorariul executorului judecătoresc (sumele și termenele de plată se vor stabili împreună cu executorul judecătoresc).


În măsura în care sunt cunoscute, vor fi furnizate orice informații considerate utile soluționării dosarului, cum ar fi:

date pentru identificarea debitorului (pentru persoane fizice: date de stare civilă și CNP; pentru persoane juridice: CUI, număr de înmatriculare la Registrul Comerțului);
date privind bunurile și veniturile urmăribile ale debitorului;
date privind bunurile supuse executării;
date de contact ale debitorului.


Descarcă documente

Pentru deschiderea unu nou dosar de executare, vă rugăm să depuneți sau să trimiteți la sediu următoarele acte:

 • cerere de executare care va conţine obligatoriu numele, prenumele şi domiciliul, sau reşedinţa părţilor, sau după caz, denumirea şi sediul, titlul executoriu, obligaţia care se cere a fi executată silit, valoarea pretenţiilor şi modalitatea de executare solicitată (a se vedea pagina);
 • copie act de identitate al părţii ce solicită executarea silită în cazul persoanelor fizice sau certificat de înregistrare la Registrul Comerţului pentru persoane juridice;
 • dovada calităţii de reprezentant (împuternicire avocaţială, contract de mandat, procură etc.) dacă este cazul;
 • titlul executoriu în original și învestit cu formula executorie dacă este cazul  (hotărâre judecătorească, hotărâre arbitrală, bilet la ordin, cambie, filă CEC, contract de împrumut, contract de credit, contract de fidejusiune, contract de leasing, contract de asistenţă juridică etc.);
 • dovezi privind cheltuielile făcute în scopul executării: dactilografiere, xerocopiere, deplasare, solicitare informaţii, consultare avocat, executor, etc. (în lipsa dovezilor cheltuielile nu vor fi avute în vedere);
 • copii legalizate ale rapoartelor de expertiza (dacă există);
 • orice alte acte despre care se apreciază ca ar fi necesare soluţionării dosarului;
 • contravaloarea cheltuielilor necesare executării şi onorariul executorului judecătoresc (sumele şi termenele de plată se vor stabili împreună cu executorul judecătoresc).

În măsura în care sunt cunoscute vor fi furnizate orice informatii considerate utile soluţionării dosarului cum ar fi:

 • date pentru identificarea debitorului (pentru persoane fizice date de stare civila, CNP, pentru persoane juridice CUI, număr de înmatriculare la Registrul Comerţului);
 • date privind bunurile şi veniturile urmăribile ale debitorului;
 • date privind bunurile supuse executării;
 • date de contact ale debitorului.