În anticiparea obținerii unor hotărâri cu titlu executoriu, adesea sunt impuse măsuri asigurătorii care sunt duse la îndeplinire de executorul judecătoresc.

Măsurile asigurătorii sunt mijloace procesuale care au ca scop indisponibilizarea bunurilor urmăribile ale debitorului ori a bunurilor care formează obiectul procesului, pentru a asigura creditorului posibilitatea realizării efective a dreptului în eventualitatea obținerii unui titlu executoriu. Codul de procedură civilă diferențiază drept măsuri asigurătorii: sechestrul asigurător, poprirea asiguratorie și sechestrul judiciar.

Sechestrul asigurător are ca efect indisponibilizarea bunurilor mobile și/sau imobile urmăribile aparținând debitorului, aflate în posesia acestuia sau a unui terț, pentru ca la terminarea procesului acesta să le poată valorifica pentru îndestularea creanței recunoscute prin titlul executoriu. Sechestrul asigurător se dispune de instanța competentă să judece cauza în primă instanță și se aduce la îndeplinire de executorul judecătoresc competent. Pentru aducerea la îndeplinire a sechestrului dispus asupra bunurilor mobile, executorul judecătoresc se va deplasa în cel mai scurt timp la fața locului fără somație sau înștiințarea prealabilă a debitorului și va aplica măsura sechestrului. În cazul bunurilor supuse unui regim de publicitate, sechestrul asigurător se va înscrie în cartea funciară, registrul comerțului, Arhiva Electronică de Garanții Mobiliare sau alte registre publice, după caz.

Poprirea asigurătorie se înființează asupra sumelor de bani, titlurilor de valoare și a bunurilor mobile incorporale datorate debitorului de o a treia persoană sau pe care aceasta i le va datora în viitor în temeiul unor raporturi juridice existente. Cererea se judecă de instanță și se va aduce la îndeplinire de către executorul judecătoresc potrivit regulilor menționate la poprire.

Sechestrul judiciar se poate înființa ori de câte ori există un proces asupra proprietății unui bun mobil sau imobil, prin încredințarea pazei bunului unui administrator-sechestru. Cererea de sechestru se adresează instanței sesizată cu procesul privind bunul și se aduce la îndeplinire prin executorul judecătoresc.

Măsurile asigurătorii sunt mijloace procesuale care au ca scop indisponibilizarea bunurilor urmăribile ale debitorului ori a bunurilor care formează obiectul procesului, pentru a asigura creditorului posibilitatea realizării efective a dreptului în eventualitatea obținerii unui titlu executoriu. Codul de procedură civilă diferențiază drept măsuri asigurători: sechestrul asigurător, poprirea asigurătorie şi sechestrul judiciar.

  • Sechestrul asigurător are ca efect indisponibilizarea bunurilor mobile și/sau imobile urmăribile aparținând debitorului, aflate în posesia acestuia sau a unui terț, pentru ca la terminarea procesului acesta să le poată valorifica pentru îndestularea creanţei recunoscute prin titlul executoriu. Sechestrul asigurător se dispune de instanţa competentă să judece cauza în primă instanţă şi se aduce la îndeplinire de executorul judecătoresc competent. Pentru aducerea la îndeplinire a sechestrului dispus asupra bunurilor mobile executorul judecătoresc se va deplasa, în cel mai scurt timp, la faţa locului fără somaţie sau înştiinţarea prealabilă a debitorului şi va aplica măsura sechestrului. În cazul bunurilor supuse unui regim de publicitate sechestrul asigurător se va înscrie în cartea funciară, registrul comerţului, Arhiva Electronică de Garanţii Mobiliare sau alte registre publice, după caz.
  • Poprirea asigurătorie se înfiinţează asupra sumelor de bani, titlurilor de valoare şi a bunurilor mobile incorporale datorate debitorului de o a treia persoană sau pe care aceasta i le va datora în viitor în temeiul unor raporturi juridice existente. Cererea se judecă de instanţă şi se va aduce la îndeplinire de către executorul judecătoresc potrivit regulilor menţionate la poprire.
  • Sechestrul judiciar se poate înfiinţa ori de câte ori există un proces asupra proprietăţii unui bun mobil sau imobil, prin încredinţarea pazei bunului unui administrator-sechestru. Cererea de sechestru se adresează instanţei sesizată cu procesul privind bunul şi se aduce la îndeplinire prin executorul judecătoresc.
Executare creanțe
Constatări
Recuperare amiabilă
Notificări acte
Executarea hotărârilor
Oferte de plată
Măsuri asiguratorii
Alte operațiuni