Biroul nostru vă poate ajuta să duceți la bun sfârșit o multitudine de obligații cuprinse în hotărâri judecătorești. Menționăm că executorul judecătoresc este singurul organ de executare competent pentru aducerea la îndeplinire a dispozițiilor prevăzute în hotărârile judecătorești, cum ar fi:

plata sumelor de bani;
predarea bunurilor mobile (hotărâri de obligare la predarea sau restituirea unui bun, privind atribuirea unor bunuri mobile ca urmare a partajului sau a ieșirii din indiviziune);
predarea silită a bunurilor imobile (hotărâri date în acțiuni în revendicare sau posesorii, hotărâri ce dispun evacuarea din imobil sau reintegrarea în spațiu, hotărâri de desființare a unui contract translativ al dreptului de proprietate cu repunerea în situația anterioară, hotărâri de atribuire a unui imobil ca urmare a partajului sau ieșirii din indiviziune);
obligații de a face sau de a nu face (diferențiem hotărâri ce cuprind obligații de a face sau de a nu face ce nu implică faptul personal al debitorului, cum ar fi: ridicarea unor materiale, demolarea unei construcții, desființarea unei lucrări etc. și hotărâri ce nu pot fi îndeplinite de alte persoane decât debitorul: hotărâri privind reintegrarea în muncă a salariatului, obligarea unei instituții de a întocmi un act etc.);
măsuri privind stabilirea domiciliului, încredințarea sau vizitarea minorului.

Executorul judecătoresc este singurul organ de executare competent pentru aducerea la îndeplinire a dispoziţiilor prevăzute în hotărârile judecătoreşti.

Exemplificăm obligaţii cuprinse în hotărâri judecătoreşti ce pot fi realizate prin intermediul biroului nostru:

  • plata sumelor de bani;
  • predarea bunurilor mobile (hotărâri de obligare la predarea sau restituirea unui bun, privind atribuirea unor bunuri mobile ca urmare a partajului sau ieşirii din indiviziune);
  • predarea silită a bunurilor imobile (hotărâri date în acţiuni în revendicare sau posesorii, hotărâri ce dispun evacuarea din imobil sau reintegrarea în spaţiu, hotărâri de desfiinţare a unui contract translativ al dreptului de proprietate cu repunerea în situaţia anterioară, hotărâri de atribuire a unui imobil ca urmare a partajului sau ieşirii din indiviziune);
  • obligaţii de a face sau de a nu face (diferenţiem hotărâri ce cuprind obligaţii de a face sau de a nu face ce nu implică faptul personal al debitorului, cum ar fi: ridicarea unor materiale, demolarea unei construcţii, desfiinţarea unei lucrări, etc. şi hotărâri ce nu pot fi îndeplinite de alte persoane decât debitorul: hotărâri privind reintegrarea în muncă a salariatului, obligarea unei instituţii de a întocmi un act etc.);
  • măsuri privind stabilirea domiciliului, încredinţarea sau vizitarea minorului.
Executare creanțe
Constatări
Recuperare amiabilă
Notificări acte
Executarea hotărârilor
Oferte de plată
Măsuri asiguratorii
Alte operațiuni