Biroul nostru execută constatări pentru o multitudine de situații, cu sau fără concursul unei terțe părți.

Pentru a se constata de urgență o stare de fapt care ar putea să înceteze sau să se schimbe până la administrarea probelor în cadrul unui viitor proces sau a unui proces în curs, la cererea părții interesate, executorul judecătoresc în circumscripția căruia urmează a se efectua constatarea va putea constata la fața locului acea stare de fapt.

Dacă efectuarea Constatării necesită concursul părții potrivnice sau al unei alte persoane, ea nu poate fi făcută decât cu acordul acesteia. În lipsa acordului, partea interesată va putea cere instanței să încuviințeze efectuarea Constatării, chiar fără citarea aceluia împotriva căruia se cere. Procesul verbal de constatare va fi comunicat în copie celui împotriva căruia s-a făcut constatatarea dacă acesta nu a fost de față. Procesul verbal de constatare întocmit de excutorul judecătoresc are forța probantă a înscrisului autentic.

În practică, această procedură este folosită frecvent pentru constatarea stării de fapt a unui imobil la un moment dat, pentru constatarea stadiului unei lucrări cu privire la care se poartă un litigiu, în situațiile în care bunurile ce vor forma obiectul unui proces de partaj se află în folosința exclusivă a unuia dintre co-proprietari sau devălmași și există pericolul ca unele dintre acestea să dispară ori să fie ascunse etc.

În cursul procesului asupra fondului cauzei, probele conservate prin această procedură au aceeași forță probantă ca și când s-ar fi administrat în cursul judecății, iar părțile interesate le pot combate prin alte probe.

Pentru a se constata de urgență o stare de fapt care ar putea să înceteze sau să se schimbe până la administrarea probelor în cadrul unui viitor proces sau a unui proces în curs, la cererea părții interesate, executorul judecătoresc în circumscripția căruia urmează a se efectua constatarea va putea constata la fața locului acea stare de fapt.Dacă efectuarea Constatarii necesită concursul părții potrivnice sau al unei alte persoane, ea nu poate fi făcută decât cu acordul acesteia. În lipsa acordului partea interesată va putea cere instanței să încuviințeze efectuarea Constatarii, chiar fără citarea aceluia împotriva căruia se cere. Procesul-verbal de constatare va fi comunicat în copie celui împotriva căruia s-a făcut constatatarea, dacă acesta nu a fost de față. Procesul-verbal de constatare întocmit de excutorul judecătoresc are forța probantă a înscrisului autentic.În practică această procedură este folosită frecvent pentru constatarea stării de fapt a unui imobil la un moment dat, pentru constatarea stadiului unei lucrări cu privire la care se poartă un litigiu, în situațiile în care bunurile ce vor forma obiectul unui proces de partaj se află în folosința exclusivă a unuia dintre coproprietari sau devălmaşi şi există pericolul ca unele dintre acestea să dispară ori să fie ascunse etc.În cursul procesului asupra fondului cauzei, probele conservate prin această procedură au aceeaşi forță probantă ca şi când s-ar fi administrat în cursul judecății, iar părțile interesate le pot combate prin alte probe.

Executare creanțe
Constatări
Recuperare amiabilă
Notificări acte
Executarea hotărârilor
Oferte de plată
Măsuri asiguratorii
Alte operațiuni