Legea dă în competență executorului judecătoresc și alte acte și operațiuni, cum ar fi:

• luarea în posesie prin executare silită a bunurilor afectate garanției în cazul contractelor de garanție reală;
• executarea silită a contractelor de leasing în sensul intrării în posesia bunurilor ce fac obiectul contractelor;
• întocmirea protestului de neplată a cambiilor și a biletelor la ordin;
• actualizarea creanțelor, stabilirea dobânzilor, penalităților sau a altor sume ce fac obiectul executării silite;
• consultanță în materia executării silite.

Executare creanțe
Constatări
Recuperare amiabilă
Notificări acte
Executarea hotărârilor
Oferte de plată
Măsuri asiguratorii
Alte operațiuni